khóa học cấp tốc n5 lên n4

Thông tin chung

  • Tổng số giờ học: 320 tiết

  • Thời gian học: buổi, Mỗi buổi 3 giờ

  • Hoàn thành sau: tuần

  • Số lượng: 6-15học viên

  • Kiến thức: 

Phương pháp dạy

Đối tượng của khóa học

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC

Khóa học tiếng Nhật Cấp Tốc N4 là khóa học tiếng Nhật cơ bản nhất, dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Khóa học này cũng được LAPIS xây dựng, và bổ sung các nội dung trọng yếu giúp cho học viên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với ngôn ngữ mới!

Liên hệ: 0916.618.428